Mucous cysthttps://en.wikipedia.org/wiki/Mucocele
Mucous cyst adətən distal falanqalararası oynaqlarda yerləşən rəqəmlərin xoşxassəli qanqlion kistləridir.

  • Adətən dodaqlarda simptomlar olmayan yumşaq bir lezyon kimi görünür.
  • Ayaq barmaqlarının və ya barmaqların distal birləşməsində də görünə bilər.