Morphea - Morfeyahttps://en.wikipedia.org/wiki/Morphea
Morfeya (Morphea) sklerodermanın üz, əl və ayaqlarda və ya bədənin hər hansı bir yerində dərini sərtləşdirən, heç bir daxili orqan iştirak etmədən bir formasıdır. Morfeya dərinin və dərialtı toxumaların həddindən artıq kollagen çöküntüsü nəticəsində qalınlaşması və sərtləşməsidir. Morfeya daxili orqan tutulmasının olmaması ilə "sistemik skleroz" dan ayırır.

Morfeya çox nadir bir xəstəlikdir. Fotonun tərkibinə görə, alqoritm onu ​​ morfeya (morphea) ilə səhv salmış ola bilər.

  • Morfeya (Morphea) zədəsi adətən atrofik piqmentli yamaq şəklində görünür.
  • Frontal linear scleroderma
  • Frontal linear scleroderma
  • İncəlmə (və ya solma) olan qara və ağ lezyon Morfeya (Morphea) şübhəlidir.