Lichen planus - Liken Planushttps://en.wikipedia.org/wiki/Lichen_planus
Liken Planus (Lichen planus) dəri, dırnaqlar, saçlar və selikli qişalara təsir edən xroniki iltihablı və immun vasitəli xəstəlikdir. Çoxbucaqlı, yastı üstü papüllər və üstü örtülmüş, torlu, incə ağ miqyaslı lövhələrlə (Wickham striae) xarakterizə olunur. Çox vaxt dorsal əllər, əyilmə biləkləri və ön qolları, gövdə, ön alt ayaqları və ağız mukozasını təsir edir. Səbəbi bilinmir, lakin naməlum ilkin tetikleyicisi olan otoimmün prosesin nəticəsi olduğu düşünülür.

Dəri liken planusunun diaqnozunu təsdiqləmək üçün dəri biopsiyası edilə bilər. Birbaşa immunofluoressensiya (DIF) büllöz lezyonları olan xəstələrdə vəziyyəti otoimmün vezikulobullyoz xəstəlikdən fərqləndirmək üçün faydalı ola bilər.

  • Hər iki baldırdakı geniş zədələr atipikdir. Bu zaman digər xroniki allergik xəstəliklər (lichen simplex chronicus) adətən daha çox şübhələnir.
  • Ağız boşluğunun selikli qişasında (yanaqda) eroziv olmayan Liken Planus (Lichen planus) ağ zolaqlar.
  • Bir neçə qaşınma sərt papüllərin görünüşü ilə xarakterizə olunur. Bu Liken Planus (Lichen planus) tipik görünüşüdür.
  • Leukoplakia ― ağız boşluğunda ağ ləkə.
  • Atrophic lichen planus