Idiopathic guttate hypomelanosis - Idiopatik Guttate Hipomelanozuhttps://en.wikipedia.org/wiki/Idiopathic_guttate_hypomelanosis
Idiopatik Guttate Hipomelanozu (Idiopathic guttate hypomelanosis) kişilərdən daha tez-tez qadınlara təsir edən çox yayılmış qazanılmış bir xəstəlikdir. Xəstəlik, əsasən dərinin günəşə məruz qalan bölgələrində baş verən dəri lezyonları ilə özünü göstərir, bu da günəşə məruz qalmanın rol oynaya biləcəyini göstərir. QS1064 lazerindən istifadə edərək melazmanın uzunmüddətli müalicəsindən sonra oxşar lezyonlar aşkar edilə bilər. Xüsusi müalicə tələb olunmur.