Grover disease - Grover Xəstəliyi

Grover Xəstəliyi (Grover disease) , əksər hallarda yaşlı kişilərdə gövdədə qaşınma qırmızı ləkələr şəklində qəfil görünən bir vəziyyətdir.