Granuloma annulare - Annulare Qranulomahttps://en.wikipedia.org/wiki/Granuloma_annulare
Annulare Qranuloma (Granuloma annulare) dəridə dairə və ya halqa şəklində düzülmüş qırmızımtıl qabar kimi özünü göstərən xroniki dəri xəstəliyidir. Xəstələrin üçdə ikisi 30 yaşdan kiçik olsa da, ilkin olaraq hər yaşda baş verə bilər və daha çox uşaqlarda və gənclərdə müşahidə olunur.

annulare qranuloma (granuloma annulare) adətən asemptomatik olduğundan ilkin müalicə ümumiyyətlə topikal steroidlərdir. Yerli müalicələrlə yaxşılaşmazsa, steroidlərin intradermal inyeksiyaları ilə müalicə edilə bilər.

Müalicə
1 aylıq fasilələrlə 3-5 intralezyonel steroid inyeksiyası ilə yaxşılaşa bilər.
#Triamcinolone intralesional injection
  • Perforating form of Granuloma annulare ― Ümumi sahələrdən biri də əlin dorsal tərəfidir. Adətən asemptomatik papüllər kimi görünür.
  • Tinea corporis və erythema annulare centrifugum diferensial diaqnoz kimi qəbul edilə bilər.
  • Sərt, həlqəvari formalı zədə ilə xarakterizə olunur. Qaşınma və ağrı kimi simptomlar yoxdur.