Eccrine hidrocystomahttps://en.wikipedia.org/wiki/Hidrocystoma
Eccrine hidrocystoma tər vəzi mənşəli xoşxassəli şişlərdir. Onlar tez-tez isti və rütubətli mühitdə daha da güclənir. Lezyon adətən yayda daha böyük, qışda isə daha kiçik olur. Lezyonlar adətən aşağı göz qapaqları boyunca yerləşən periorbital nahiyədə dəri rəngli günbəzşəkilli papüllər şəklində özünü göstərir.

Müalicə
Təsirə məruz qalan ərazinin soyudulması təsirlənmiş ərazinin ölçüsünü müvəqqəti olaraq azalda bilər.
Lazer müalicəsi adətən təsirsizdir.

  • Şəffaf maye ilə dolu kiçik mavi papüllər şəklində təqdim olunur.