Dilated pore - Genişlənmiş Məsaməhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dilated_pore
Genişlənmiş Məsamə (Dilated pore) fərdin üzündə və ya yuxarı gövdəsində nəzərə çarpan, açıq komedo ilə xarakterizə olunan dəri vəziyyətidir.

Müalicə ― OTC Drugs
Adapalen və ya tretinoin kremləri bəzi ölkələrdə reseptsiz dərman kimi mövcuddur. Kremin davamlı istifadəsi genişlənmiş məsamələrin inkişafının qarşısını ala bilər. Lazer terapiyası əksər hallarda az təsir göstərir.
#Adapalene gel [Differin]
#Tretinoin cream