Dermal melanosis - Dermal Melanoz

Dermal Melanoz (Dermal melanosis) adətən doğuş zamanı və ya ondan dərhal sonra görünən düz mavi və ya mavi/boz rəngli ləkələrdir. Anadangəlmə dermal melanositoz (əvvəllər monqol mavi ləkələri adlanırdı) doğum ləkəsinin bir növüdür.