Cutaneous hornhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cutaneous_horn
Cutaneous horn buynuz və ya bəzən ağac və ya mərcan görünüşü olan qeyri-adi keratinöz şişlərdir. Onlar adətən kiçik və lokallaşdırılmışdır, lakin çox nadir hallarda daha böyük ola bilər. Onlar bədxassəli və ya premalign ola bilər.

Bədxassəli şiş halların 20% -də müşahidə olunur, skuamöz hüceyrəli karsinoma ən çox yayılmış növdür. Lezyon penisdə olduqda skuamöz hüceyrəli karsinomanın tezliyi 37% -ə çatır.

Diaqnoz və Müalicə
#Skin biopsy
  • Skuamöz hüceyrəli karsinoma kimi dəri xərçəngi tez ― tez mövcud olduğundan biopsiya lazımdır.
  • Tipik ölçü və yer (qulaq).