Confluent reticulated papillomatosis - Birləşən Retikulyar Papillomatozhttps://en.wikipedia.org/wiki/Confluent_and_reticulated_papillomatosis
Birləşən Retikulyar Papillomatoz (Confluent reticulated papillomatosis) , əsasən mərkəzi gövdədə lokalizasiyaya meylli olan davamlı tünd, pullu, yamaqlarla xarakterizə edilən, nadir, lakin fərqli qazanılmış iktiyoziform dermatozdur. Xəstəlik Minosiklin ilə müalicə edilə bilər.

Müalicə
#Minocycline
  • Tipik hal ― Bel ətrafında heç bir simptomu olmayan (qaşınma, ağrı) qara piqmentli ləkə kimi görünür.
  • Ağır forma
  • Bel ümumi yerdir.