Anetodermahttps://en.wikipedia.org/wiki/Anetoderma
Anetoderma anormal dermal elastik toxuma nəticəsində dərinin lokallaşdırılmış laksiyasıdır.