Acute generalized exanthematous pustulosis - Kəskin Ümumiləşdirilmiş Ekzantematöz Püstülozhttps://en.wikipedia.org/wiki/Acute_generalized_exanthematous_pustulosis
Kəskin Ümumiləşdirilmiş Ekzantematöz Püstüloz (Acute generalized exanthematous pustulosis) (AGEP) nadir dəri reaksiyasıdır və 90% hallarda dərman qəbulu ilə əlaqədardır. kəskin ümumiləşdirilmiş ekzantematöz püstüloz (acute generalized exanthematous pustulosis) dərman qəbul etməyə başladıqdan orta hesabla beş gün sonra ortaya çıxan qəfil dəri döküntüləri ilə xarakterizə olunur. Bu püskürmələr püstüllərdir, yəni buludlu və ya irinli material (irin) olan dərinin kiçik qırmızı ağ və ya qırmızı püskürməsidir. Dəri lezyonları adətən dərmanı dayandırdıqdan sonra 1-3 gün ərzində yox olur.

  • Eritema və püstüllərlə geniş yayılmış lezyonlar birdən görünür.
  • Qaşıntısız eritema və püstüllər birdən meydana gəlir.